ADVANSE

Advancing university financial management practices in Southeast Asia

  คลิกดูรายละเอียด

หน่วยทรัพย์สินทางปัญญา

1. การให้คำปรึกษา ให้ความช่วยเหลือแก่เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา
2. จัดทำคำขอสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า
3. การจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา

  คลิกดูรายละเอียด

ชุดครุยวิทยฐานะ

กำหนดวัดตัวตัดชุดครุยวิทยฐานะ มหาวิทยาลัยนเรศวรประจำปี 2559

  คลิกดูรายละเอียด

ยินดีต้อนรับสู่ กองบริการวิชาการและจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยนเรศวร

ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารประชุมวันที่ 8 ก.ย. 2560 แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เอกสารแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 Read more

8 กันยายน 2560 เขียนโดย Administrator

การประชุมฟังแนวทางการของบประมาณปีงบประมาณ 2562 วันที่ 6 กรกฎาคม 2560

การประชุมฟังแนวทางการของบประมาณปีงบประมาณ ดาวน์โหลดไฟล์คลิก Read more

13 กรกฎาคม 2560 เขียนโดย Administrator

การประชุมการปรับปรุงและทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก

การประชุมการปรับปรุงและทบทวนยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัดพิษณุโลกวันที่ 14 มิ.ย. 2560 Read more

16 มิถุนายน 2560 เขียนโดย Administrator

การประมูลหาผู้จำหน่ายอาหาร เครื่องดื่มและของที่ระลึก

ด้วยมหาวิทยาลัยนเรศวรมีความประสงค์เปิดประมูลให้เช่าพื้นที่ สำหรับจำหน่ายอาหารและของที่ระลึก ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวรประจำปีการศึกษา 2559 Read more

6 มิถุนายน 2560 เขียนโดย Administrator

เอกสารประกอบการบรรยายวันที่ 20 เมษายน 2560

เอกสารประกอบการบรรยาย วันที่ 20 เมษายน 2560 คลิก Read more

21 เมษายน 2560 เขียนโดย Administrator

แบนเนอร์กำหนดการวัดตัวชุดครุยประจำปี 2559

ดาวน์โหลดแบนเนอร์กำหนดการวัดตัวชุดครุยประจำปี 2559 ตั้งแต่วันที่ 1-31 มีนาคม 2560 Read more

8 กุมภาพันธ์ 2560 เขียนโดย Administrator

ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ข้อมูลกองบริการวิชาการและจัดการทรัพย์สิน

โครงการบริการวิชาการ

ทรัพย์สินทางปัญญา

ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ

ผลงานทรัพย์สินทางปัญญา

ระบบสารสนเทศกองบริการวิชาการและจัดการทรัพย์สิน

ระบบสารสนเทศกองบริการวิชาการและจัดการทรัพย์สิน เป็นระบบที่ใช้ในการจัดการข้อมูลสำหรับบุคคลากรภายในกองบริการวิชาการฯ ได้แก่ ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ, ระบบฐานข้อมูลโครงการบริการวิชาการ, ระบบฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา, ข้อมูลสินค้า NU Souvenir และอื่น
คลิกเข้าระบบ