งานแถลงข่าวว่านมหาเมฆ

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย “ว่านมหาเมฆ” สู่นวัตกรรมกระตุ้นการเจริญของผมสำหรับผู้มีปัญหาผมหลุดร่วงและศีรษะล้าน

  คลิกดูรายละเอียด

ผลิตภัณฑ์ "ว่านมหาเมฆ"

ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม สมุนไพรว่านมหาเมฆสกัด จำหน่าย (เซ็ตและปลีก) ราคา Promotion ตั้งแต่ 9 พ.ย. - 9 ธ.ค. 60 เท่านั้น ที่ พิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร

  คลิกดูรายละเอียด

สหกรณ์มหาวิทยาลัยนเรศวร

สาส์นอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวรและใบสมัครสำหรับผู้มีเจตจำนงเข้าร่วมเป็นสมาชิกสหกรณ์

  คลิกดูรายละเอียด

ADVANSE

Advancing university financial management practices in Southeast Asia

  คลิกดูรายละเอียด

หน่วยทรัพย์สินทางปัญญา

1. การให้คำปรึกษา ให้ความช่วยเหลือแก่เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา
2. จัดทำคำขอสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า
3. การจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา

  คลิกดูรายละเอียด

ชุดครุยวิทยฐานะ

กำหนดวัดตัวตัดชุดครุยวิทยฐานะ มหาวิทยาลัยนเรศวรประจำปี 2559

  คลิกดูรายละเอียด

ยินดีต้อนรับสู่ กองบริการวิชาการและจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยนเรศวร

ข่าวประชาสัมพันธ์

งานแถลงข่าวว่านมหาเมฆสมุนไพรไทยสู่นวัตกรรมกระตุ้นการเจริญของเส้นผม

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 9 พ.ย. ที่ศูนย์วิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ อาคารมหาธรรมราช มหาวิทยาลัยนเรศวร ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก ผศ.ดร.พีรธร  บุณยรัตพันธุ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วย นายกนกพงษ์  ม่วงศรี ประธานกรรมการ บริษัท สยามนวัตต จำกัด ดร.กมล  ไชยสิทธิ์ ที่ปรึกษา บริษัท สยามนวัตต จำกัด รศ.ดร.เนติ  วระนุช นักวิจัย รศ.ดร.กรกนก  อิงคนินันท์ นักวิจัย ร่วมกับเปิดงานและแถลงข่าวผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย “ว่านมหาเมฆ” Read more

9 พฤศจิกายน 2560 เขียนโดย Administrator

เอกสารประชุมวันที่ 8 ก.ย. 2560 แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เอกสารแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 Read more

8 กันยายน 2560 เขียนโดย Administrator

การประมูลหาผู้จำหน่ายอาหาร เครื่องดื่มและของที่ระลึก

ด้วยมหาวิทยาลัยนเรศวรมีความประสงค์เปิดประมูลให้เช่าพื้นที่ สำหรับจำหน่ายอาหารและของที่ระลึก ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวรประจำปีการศึกษา 2559 Read more

6 มิถุนายน 2560 เขียนโดย Administrator

ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ข้อมูลกองบริการวิชาการและจัดการทรัพย์สิน

โครงการบริการวิชาการ

ทรัพย์สินทางปัญญา

ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ

ผลงานทรัพย์สินทางปัญญา

ระบบสารสนเทศกองบริการวิชาการและจัดการทรัพย์สิน

ระบบสารสนเทศกองบริการวิชาการและจัดการทรัพย์สิน เป็นระบบที่ใช้ในการจัดการข้อมูลสำหรับบุคคลากรภายในกองบริการวิชาการฯ ได้แก่ ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ, ระบบฐานข้อมูลโครงการบริการวิชาการ, ระบบฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา, ข้อมูลสินค้า NU Souvenir และอื่น