หน่วยทรัพย์สินทางปัญญา

1. ให้คำปรึกษาเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา
2. การสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลสิทธิบัตร
3. การขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ ฯลฯ
4. การใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์
5. การนำทรัพย์สินทางปัญญาและข้อมูลจากฐานข้อมูลสิทธิบัตรมาประยุกต์ใช้กับการดำเนินกลยุทธ์ทางธุรกิจและการพัฒนานวัตกรรม
สนับสนุนโดย โครงการจัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมในภูมิภาคสำหรับภาคเหนือตอนล่าง
กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
  ติดต่อขอรับคำปรึกษา

งานแถลงข่าวว่านมหาเมฆ

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย “ว่านมหาเมฆ” สู่นวัตกรรมกระตุ้นการเจริญของผมสำหรับผู้มีปัญหาผมหลุดร่วงและศีรษะล้าน

  คลิกดูรายละเอียด

ผลิตภัณฑ์ "ว่านมหาเมฆ"

ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม สมุนไพรว่านมหาเมฆสกัด จำหน่าย (เซ็ตและปลีก) ราคา Promotion ตั้งแต่ 9 พ.ย. - 9 ธ.ค. 60 เท่านั้น ที่ พิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร

  คลิกดูรายละเอียด

สหกรณ์มหาวิทยาลัยนเรศวร

สาส์นอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวรและใบสมัครสำหรับผู้มีเจตจำนงเข้าร่วมเป็นสมาชิกสหกรณ์

  คลิกดูรายละเอียด

ADVANSE

Advancing university financial management practices in Southeast Asia

  คลิกดูรายละเอียด

ชุดครุยวิทยฐานะ

ตรวจสอบสถานะวัดตัวตัดชุดครุยวิทยฐานะ มหาวิทยาลัยนเรศวรประจำปี 2559

  คลิกดูรายละเอียด

เอกสารดาวน์โหลด

23/3/2561   ยืนข้อเสนอโครงการ NU Spearhead (PDF)
23/3/2561   ยืนข้อเสนอโครงการ NU Spearhead (Powerpoint)
23/3/2561   แบบยืนข้อเสนอ NU Spearhead

ยินดีต้อนรับสู่ กองบริการวิชาการและจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยนเรศวร

ข่าวประชาสัมพันธ์

งานเปิดอาคารเพราพิลาสและจัดตั้งสหกรณ์..

งานแถลงข่าวโครงการเปิดอาคารเพราพิลาสและ แถลงข่าวการจัดตั้งสหกรณ์ส่งเสริมนวัตกรรมมหาวิทยาลัยนเรศวร ณ อาคารเพราพิลาส ชั้น 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร Read more

14 กุมภาพันธ์ 2561 เขียนโดย Administrator

งานแถลงข่าวว่านมหาเมฆสมุนไพรไทยสู่นวัตกรรมกระตุ้นการเจริญของเส้นผม

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 9 พ.ย. ที่ศูนย์วิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ อาคารมหาธรรมราช มหาวิทยาลัยนเรศวร ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก ผศ.ดร.พีรธร  บุณยรัตพันธุ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วย นายกนกพงษ์  ม่วงศรี ประธานกรรมการ บริษัท สยามนวัตต จำกัด ดร.กมล  ไชยสิทธิ์ ที่ปรึกษา บริษัท สยามนวัตต จำกัด รศ.ดร.เนติ  วระนุช นักวิจัย รศ.ดร.กรกนก  อิงคนินันท์ นักวิจัย ร่วมกับเปิดงานและแถลงข่าวผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย “ว่านมหาเมฆ” Read more

9 พฤศจิกายน 2560 เขียนโดย Administrator

เอกสารประชุมวันที่ 8 ก.ย. 2560 แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เอกสารแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 Read more

8 กันยายน 2560 เขียนโดย Administrator

ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

การประกวดราคา / จัดซื้อจัดจ้าง

4/5/2561   จ้างเหมาถ่ายภาพและบันทึกวิดีโอเนื้อหา 10 พื้นที่ จำนวน 1 งาน
8/5/2561   จ้างเหมาในการพัฒนา Digital Content ของจังหวัดเพชรบูรณ์,จังหวัดอุตรดิตถ์,จังหวัดตาก จำนวน 1 งาน
10/5/2561   จ้างเหมาในการพัฒนา Digital Content ของจังหวัดพิษณุโลก,จังหวัดสุโขทัย จำนวน 1 งาน
15/5/2561   จ้างเหมาในการพัฒนา Digital Content จำนวน 1 งาน
18/5/2561   จ้างเหมาพัฒนาความเชื่อมโยงของระบบ Digital ของผู้ประกอบการ ได้แก่ จังหวัดเพชรบูรณ์ลจังวหัดอุตรดิตถ์,จังวหัดตาก จำนวน 1 งาน
22/5/2561   จ้างเหมาพัฒนาความเชื่อมโยงของระบบ Digital ของผู้ประกอบการ ได้แก่ จังวหัดพิษณุโลก,จังหวัดสุโขทัย จำนวน 1 งาน
24/5/2561   จ้างเหมาในการพัฒนาการตลาดในรูปแบบ Social Digital Marketing จำนวน 1 งาน
24/5/2561   จ้างเหมาวิเคราะห์ข้อมูลบน Social จำนวน 1 งาน
28/2/2561   ตารางแสดงเงินงบประมาณราคากลาง
28/2/2561   ตารางแสดงเงินงบประมาณราคากลาง[1]
28/2/2561   ค่าจ้างเหมาในการนำเข้าข้อมูล
28/2/2561   ค่าจ้างเหมาพัฒนา Mobile Application
12/2/2561   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
12/2/2561   การจ้างเหมาตกแต่งสถานที่
7/12/2560   ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่
7/12/2560   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
7/12/2560   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่
7/12/2560   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งาน
29/11/2560   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช้งานก่อสร้าง

ข้อมูลกองบริการวิชาการและจัดการทรัพย์สิน

โครงการบริการวิชาการ

ทรัพย์สินทางปัญญา

ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ

ผลงานทรัพย์สินทางปัญญา

ระบบสารสนเทศกองบริการวิชาการและจัดการทรัพย์สิน

ระบบสารสนเทศกองบริการวิชาการและจัดการทรัพย์สิน เป็นระบบที่ใช้ในการจัดการข้อมูลสำหรับบุคคลากรภายในกองบริการวิชาการฯ ได้แก่ ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ, ระบบฐานข้อมูลโครงการบริการวิชาการ, ระบบฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา, ข้อมูลสินค้า NU Souvenir และอื่น
คลิกเข้าระบบ