งานแถลงข่าวว่านมหาเมฆ

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย “ว่านมหาเมฆ” สู่นวัตกรรมกระตุ้นการเจริญของผมสำหรับผู้มีปัญหาผมหลุดร่วงและศีรษะล้าน

  คลิกดูรายละเอียด

ผลิตภัณฑ์ "ว่านมหาเมฆ"

ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม สมุนไพรว่านมหาเมฆสกัด จำหน่าย (เซ็ตและปลีก) ราคา Promotion ตั้งแต่ 9 พ.ย. - 9 ธ.ค. 60 เท่านั้น ที่ พิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร

  คลิกดูรายละเอียด

สหกรณ์มหาวิทยาลัยนเรศวร

สาส์นอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวรและใบสมัครสำหรับผู้มีเจตจำนงเข้าร่วมเป็นสมาชิกสหกรณ์

  คลิกดูรายละเอียด

ADVANSE

Advancing university financial management practices in Southeast Asia

  คลิกดูรายละเอียด

หน่วยทรัพย์สินทางปัญญา

1. การให้คำปรึกษา ให้ความช่วยเหลือแก่เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา
2. จัดทำคำขอสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า
3. การจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา

  คลิกดูรายละเอียด

ชุดครุยวิทยฐานะ

กำหนดวัดตัวตัดชุดครุยวิทยฐานะ มหาวิทยาลัยนเรศวรประจำปี 2559

  คลิกดูรายละเอียด

ยินดีต้อนรับสู่ กองบริการวิชาการและจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยนเรศวร

ข่าวประชาสัมพันธ์

งานเปิดอาคารเพราพิลาสและจัดตั้งสหกรณ์..

งานแถลงข่าวโครงการเปิดอาคารเพราพิลาสและ แถลงข่าวการจัดตั้งสหกรณ์ส่งเสริมนวัตกรรมมหาวิทยาลัยนเรศวร ณ อาคารเพราพิลาส ชั้น 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร Read more

14 กุมภาพันธ์ 2561 เขียนโดย Administrator

งานแถลงข่าวว่านมหาเมฆสมุนไพรไทยสู่นวัตกรรมกระตุ้นการเจริญของเส้นผม

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 9 พ.ย. ที่ศูนย์วิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ อาคารมหาธรรมราช มหาวิทยาลัยนเรศวร ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก ผศ.ดร.พีรธร  บุณยรัตพันธุ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วย นายกนกพงษ์  ม่วงศรี ประธานกรรมการ บริษัท สยามนวัตต จำกัด ดร.กมล  ไชยสิทธิ์ ที่ปรึกษา บริษัท สยามนวัตต จำกัด รศ.ดร.เนติ  วระนุช นักวิจัย รศ.ดร.กรกนก  อิงคนินันท์ นักวิจัย ร่วมกับเปิดงานและแถลงข่าวผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย “ว่านมหาเมฆ” Read more

9 พฤศจิกายน 2560 เขียนโดย Administrator

กำหนดการอบรมให้ความรู้จัดตั้งสหกรณ์ร้านค้าส่งเสริมนวัตกรรมมหาวิทยาลัยนเรศวร

กำหนดการอบรมให้ความรู้จัดตั้งสหกรณ์ร้านค้าส่งเสริมนวัตกรรมมหาวิทยาลัยนเรศวรวันที่4ตุลาคม๒๕๖๐เวลา08.00-16.30น.ณห้องประชุมเอกาทศรถอาคารเอกาทศรถมหาวิทยาลัยนเรศวร Read more

20 ตุลาคม 2560 เขียนโดย Administrator

ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

การประกวดราคา / จัดซื้อจัดจ้าง

12/2/2561   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
12/2/2561   รายละเอียดการจ้างเหมาตกแต่งสถานที่
7/12/2560   ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่
7/12/2560   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
7/12/2560   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่

ข้อมูลกองบริการวิชาการและจัดการทรัพย์สิน

โครงการบริการวิชาการ

ทรัพย์สินทางปัญญา

ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ

ผลงานทรัพย์สินทางปัญญา

ระบบสารสนเทศกองบริการวิชาการและจัดการทรัพย์สิน

ระบบสารสนเทศกองบริการวิชาการและจัดการทรัพย์สิน เป็นระบบที่ใช้ในการจัดการข้อมูลสำหรับบุคคลากรภายในกองบริการวิชาการฯ ได้แก่ ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ, ระบบฐานข้อมูลโครงการบริการวิชาการ, ระบบฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา, ข้อมูลสินค้า NU Souvenir และอื่น
คลิกเข้าระบบ